Průběh terapie

Průběh terapie
Vstupní vyšetření

První kontakt fyzioterapeuta s klientem. Po úvodním rozhovoru, který slouží k získání informací o zdravotním stavu, následuje kineziologické vyšetření pohybového aparátu, při kterém spolu s klientem hledáme příčinu jeho potíží, navrhujeme léčebný plán a postup léčby. S výsledky vyšetření je klient seznámen, případně zodpovíme jeho dotazy. V případě, že problém nespadá do naší kompetence nebo je pro zahájení cvičebního programu zapotřebí dalších vyšetření, doporučíme konzultaci se specialistou v daném oboru. Součástí vstupního vyšetření je základní ošetření, doporučení režimových opatření a cvičení.

Průběh terapie
Individuální terapie

Terapie zahrnuje kombinaci různých metod a technik navržených fyzioterapeutem. Intenzita terapie a její skladba je individuálně korigována a upravována dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Snažíme se vždy o individuální a komplexní přístup. Součástí terapie bývá obvykle manuální ošetření bolestivých míst (např. manipulace měkkých tkání, mobilizace kloubů a páteře, terapie triggerpointů, horká role dle Brügera, tejpování), dále následuje vhodně zvolená pohybová terapie (např. metoda Spiraldynamik, Senzomotorika, Posturální terapie dle Raševa, terapie funkčních poruch dle Lewita). V rámci fyzikální terapie využíváme Rebox, Laser.

Terapie na doma

Pro úspěšnost léčby je důležitý aktivní přístup klienta. V rámci individuální terapie klient obdrží na míru sestavené terapeutické cvičení, ve kterém pokračuje doma. Doporučujeme dodržovat režimová opatření stanovená fyzioterapeutem (např. jak správně sedět v kanceláři, v autě, zvedat těžká břemena, luxovat, jak spát, jak sám sobě neublížit)


Naše terapeutické přístupy
<< zpět