Posturální terapie

posturomed 11

Je diagnostický a zároveň terapeutický koncept dle Dr. Raševa. K terapii se používají moderní neuroortopedické pomůcky Posturomed, Propriomed. Cílem je zlepšení stability kloubů, páteře, koordinace pohybu, posílení hlubokého stabilizačního systému a odbourání patologických stereotypů. Tuto metodu využíváme u poúrazových, pooperačních stavů všech kloubů na horních i dolních končetinách, bolestivých stavů páteře, neurologických onemocnění (centrální mozkové příhody, periferní parézy)

Dále nachází velké uplatnění ve sportu a v oblasti fitness. Vede k zdokonalení kvality pohybu a tím zvýšení výkonnosti sportovců.

Propriomed

Je elastická tyč s nastavitelnými regulátory frekvence oscilací. Pomocí nově vyvinutých frekvenčních regulátorů lze libovolně měnit obtížnost cvičení. Principem cvičení jsou dávkované rytmické pohyby tyče, které optimálně aktivují a stabilizují pohybový systém.
<< zpět