Senzomotorická terapie

senzomotorika 2

Senzomotorická cvičení se provádí na míčích a balančních plochách. Jsou vhodná pro dospělé, sportovce i děti. Přes svoji náročnost jsou často zpestřením terapie.

Cílen je zlepšení rovnováhy, koordinace a obratnosti. Technika obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých polohách. Klade se důraz na facilitaci pohybu z chodidla „ malá noha“ Využívá se labilních pomůcek (např. kulová, válcová úseč, balanční sandály, míče). Touto terapií zlepšujeme kvalitu vnímání a nastavení vlastního těla.

Průběh terapie<< zpět