Posturální terapie

posturomed 11

Je diagnostický a zároveň terapeutický koncept dle Dr. Raševa.
K terapii se používají moderní neuroortopedické pomůcky Posturomed, Propriomed. Cílem je zlepšení stability kloubů, páteře, koordinace pohybu, posílení hlubokého stabilizačního systému a odbourání patologických stereotypů. Tuto metodu využíváme u poúrazových, pooperačních stavů všech kloubů na horních i dolních končetinách, bolestivých stavů páteře, neurologických onemocnění (centrální mozkové příhody, periferní parézy). Dále nachází velké uplatnění ve sportu a v oblasti fitness. Vede k zdokonalení kvality pohybu a tím zvýšení výkonnosti sportovců.

Posturomed

Je terapeutický přístroj s dávkovatelným stupněm nestability cvičební plochy. Je zavěšena na speciálních patentovaných elementech, které umožňují tlumené výkmity v určité frekvenci s nastavitelnou obtížností. Na posturomedu provádíme speciální cvičení dle Dr. Raševa.
<< zpět