Naše terapie

Dechová fyzioterapie

Je vhodná u dětí s opakovanými záněty průdušek, astmatu a se zvětšenými nosními mandlemi. Vlivem dlouhodobě působících patologických procesů se změní správný stereotyp dýchání, který má formativní vliv na rozvoj hrudníku. Dítě má nejenom nesprávný stereotyp dýchání, ale dochází i ke změně celkového držení těla. Důležitou součástí terapie je dechová terapie, míčková facilitace dle Jebavé, terapie zaměřené na korekci držení těla, Vojtova metoda, tejpování.

Cvičení na neurofyziologickém podkladě, Bobath koncept
Školní věk 2

Na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřujeme na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybových stereotypů stanovujeme léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahujeme za použití terapeutických nástrojů, které aplikujeme velice cíleně, a při tom vždy vnímáme reakce dítěte na terapii. Terapie je zaměřena především k tomu, aby usnadnila dítěti provést pohyb co nejsprávněji, nejsnadněji a abychom příznivě ovlivnili svalový tonus. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost, zlepšit postavení jednotlivých kloubů, nastavit ideální svalové souhry a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Učíme rodiče zařadit terapii, která je převážně formou hry, do běžného denního režimu. Často používáme četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, labilní plochy, podložky, úseče atd.).

Senzomotorická stimulace

Tato terapie zlepšuje rovnováhu, koordinaci a obratnost. Technika obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých polohách. Klade se důraz na facilitaci pohybu z chodidla „ malá noha“ Využívá se labilních pomůcek (např. kulová, válcová úseč, balanční sandály, míče). Touto terapií zlepšujeme kvalitu vnímání a nastavení vlastního těla.

Terapie dle Schrothové

Využívá se především k léčbě skolióz, je založena na prostorovém derotačním cvičení a vypodložení jednotlivých částí těla, které nám umožní správné zapojení svalů. Tím dochází ke korekci patologického zakřivení páteře.

Klappovo lezení

Využívá kvadrupedální lokomoci (lezení po čtyřech) k prevenci a léčbě poruch pohybového systému u dětí i dospělých (skoliózy, hyperkyfózy, vadné držení těla). Důležitou součástí tohoto konceptu jsou přípravné techniky (centrace ramenního, kyčelního kloubu) vycházejících z BPP (bazální programy a podprogramy), které se opírají o poznatky z vývojové ontogeneze.

Spirální dynamika

Je koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu, jeho trojrozměrnou hybností. Využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce, vede k správnému trojrozměrnému, dynamickému a systematickému pohybu. Je to návod k použití pro vlastní tělo – pro terapii, trénink a denní činnosti.

SM systém dle MUDr. Smíška
Systém cviků, které dynamicky stabilizují a regenerují páteř pomocí tahu pružných lan. Dochází k vytvoření svalového korzetu, protažení zkrácených svalů, k mobilizaci páteře a hrudníku, nácviku stoje a chůze, stimulace klenby nožní. Je to komplexní cvičení vhodné pro terapii na doma, které není náročné na prostor a čas.

Posturální terapie

Je diagnostický a zároveň terapeutický koncept dle Dr. Raševa. K terapii se používají moderní neuroortopedické pomůcky Posturomed, Propriomed. Cílem je zlepšení stability kloubů, páteře, koordinace pohybu, posílení hlubokého stabilizačního systému a odbourání patologických stereotypů. Tuto metodu využíváme u poúrazových, pooperačních stavů všech kloubů na horních i dolních končetinách, bolestivých stavů páteře, neurologických onemocnění (centrální mozkové příhody, periferní parézy) Dále nachází velké uplatnění ve sportu a v oblasti fitness. Vede k zdokonalení kvality pohybu a tím zvýšení výkonnosti sportovců.

MTC kinesio – tejping

Tejpování provádíme dle konceptu MTC, který vychází z japonské metody kinesio tape Dr. Kenso Kase. Pomocí tejpovací pásky, která se lepí na tělo, se zvyšuje látková výměna, podporuje hojení, tlumí bolest, koriguje špatné postavení v kloubu. Tejpy jsou barevné i tělové, nealergenní, mají váhu lidské kůže a jsou velmi dobře snášeny. V terapii ošetřujeme pomocí tejpu akutní i chronické bolesti zad, přetížené, pohmožděné svaly a šlachy, jizvy, hematomy, distorze kotníků, nestabilitu kolen, bolavá třísla, podélně i příčně plochou nohu, úponové bolesti.U dětí se nejčastěji využívá korekční tejpování (pes equinovarus, pes calcaneovalgus , plochá noha atd.), tonizační tejpování (u vadných držení těla, oslabené břišní svaly atd.) U sportovců tejpujeme natažené a natržené svaly, pohmožděné a nestabilní klouby.
<< zpět