Naše terapie

Předškolní věk 2

Je nutno říci, že v tomto období je spolupráce dětí při terapii skoro nulová, proto je nezbytné terapii podávat jako zábavnou hru (kreslit nožičkami, chůze po řece, medvěd, lanovka), přičemž všechny terapeutické techniky vycházejí z poznatků vývojové ontogeneze, korigují nesprávné postavení kloubů a cíleně posilují oslabené svalové skupiny. Učíme rodiče vnímat pohyb svého dítěte a nenásilně opravovat nesprávné pohybové stereotypy. Ke zlepšení postavení kloubů a nožiček využíváme metodu korekčního tejpování nebo proteticky zajistíme vhodnými ortopedickými vložkami.

Dechová fyzioterapie

Je vhodná u dětí s opakovanými záněty průdušek, astmatu, zvětšené nosní mandle, u nedonošených dětí s bronchopulmonlární dysplazii. Vlivem dlouhodobě působících patologických procesů se nevyvine nebo změní správný stereotyp dýchání, který má formativní vliv na rozvoj hrudníku. Dítě má nejenom nesprávný stereotyp dýchání, ale dochází i ke změně celkového držení těla. Důležitou součástí terapie je dechová terapie, míčková facilitace dle Jebavé, terapie zaměřené na korekci držení těla, Vojtova metoda a tejpování.

Cvičení na neurofyziologickém podkladě, Bobath koncept

Na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřujeme na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybových sterotypů, stanovujeme léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahujeme za použití terapeutických nástrojů, které aplikujeme velice cíleně, a při tom vždy vnímáme reakce dítěte na terapii. Terapie je zaměřena především k tomu, aby usnadnila dítěti provést pohyb co nejsprávněji, nejsnadněji a abychom příznivě ovlivnily svalový tonus. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost, zlepšit postavení jednotlivých kloubů, nastavit ideální svalové souhry a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Učíme rodiče zařadit terapii, která je převážně formou hry, do běžného denního režimu. Často používáme četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, labilní plochy, podložky, úseče atd.)

Spiraldynamik koncept

Je trojrozměrný pohybový koncept, který před více než dvaceti lety vynalezli bazilejský lékař Christian Larsen a francouzská fyzioterapeutka Yolande Deswarte. Využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce, vede k správnému trojrozměrnému, dynamickému a systematickému pohybu. Je to návod k použití pro vlastní tělo – pro terapii, trénink a denní činnosti.

Dětský koncept spirální dynamiky využívá hravá cvičení zaměřená na lepší cítění těla a kvalitu pohybu, která vede k prevenci, ale i nápravě celé řady špatných pohybových návyků, jejichž důsledkem je vznik špatného držení těla či deformity.

MTC kinesio – tejping

Tejpování provádíme dle konceptu MTC, který vychází z japonské metody kinesio tape Dr. Kenso Kase. Pomocí tejpovací pásky, která se lepí na tělo, se zvyšuje látková výměna, podporuje hojení, tlumí bolest a koriguje špatné postavení v kloubu. Tejpy jsou barevné i tělové, nealergenní, mají váhu lidské kůže a jsou dětmi velmi dobře snášeny. U dětí se nejčastěji využívá korekční tejpování (pes equinovarus, pes calcaneovalgus , plochá noha atd.), tonizační tejpování (u vadných držení těla, oslabené břišní svaly atd.), tejpování pupeční kýly a dětské koliky. Tato metoda je vhodná i pro kojence.

Míče, balanční plochy

Senzomotorická cvičení se provádí na míčích a balančních plochách. Jsou vhodná pro dospělé, sportovce i děti. Jsou častým zpestřením terapie.

Cílem je zlepšení rovnováhy, koordinace a obratnosti. Technika obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých polohách. Využívá se labilních pomůcek (bosu, balanční ježci, řeka, míče). Touto terapií zlepšujeme kvalitu vnímání a nastavení těla.
<< zpět