Naše terapie

Vojtova metoda
vojtova metoda

Dnešní pokrokové metody medicíny, a tím i rehabilitace, nám umožňují pracovat s dětmi již od narození. Důležitá je časná diagnostika, a tím i indikace k rehabilitaci. Nejčastější používanou metodou je Vojtova terapie, která je i zároveň důležitým diagnostickým nástrojem. Je založena na neurofyziologickém principu, který využívá poznatků, že fyziologický pohyb se děje v daných pohybových vzorech, které jsou nám vrozené. Terapii provádí po zacvičení rodiče doma, jsou pravidelně kontrolováni a korigováni terapeutem. Důležitou součástí je i instruktáž rodičů o správném polohování, nošení dětí a pohybové stimulaci.

Kojenecká gymnastika, Bobath koncept
dechová terapie

Pro děti, u nichž není vhodná reflexní terapie, volíme kojeneckou gymnastiku či koncept dle Bobatha. Na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřujeme na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu, stanovujeme léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahujeme za použití terapeutických nástrojů, které aplikujeme velice cíleně, a při tom vždy vnímáme reakce dítěte na terapii. Terapie je zaměřena především k tomu, aby usnadnila dítěti provést pohyb co nejsprávněji, nejsnadněji a abychom příznivě ovlivnili svalový tonus. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, labilní plochy atd.).

Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Dechová fyzioterapie

Je vhodná u dětí s opakovanými záněty průdušek, astmatu, zvětšenými nosními mandlemi, u nedonošených dětí s bronchopulmonlární dysplazii. Vlivem dlouhodobě působících patologických procesů se nevyvine nebo změní správný stereotyp dýchání, který má formativní vliv na rozvoj hrudníku. Dítě má nejenom nesprávný stereotyp dýchání, ale dochází i ke změně celkového držení těla. Důležitou součástí terapie je dechová terapie, míčková facilitace dle Jebavé, terapie zaměřené na korekci držení těla, Vojtova metoda a tejpování.

MTC kinesio – tejping
dechová terapie

Tejpování provádíme dle konceptu MTC, který vychází z japonské metody kinesio tape Dr. Kenso Kase. Pomocí tejpovací pásky, která se lepí na tělo, se zvyšuje látková výměna, podporuje hojení, tlumí bolest a koriguje špatné postavení v kloubu. Tejpy jsou barevné i tělové, nealergenní, mají váhu lidské kůže a jsou dětmi velmi dobře snášeny. U dětí se nejčastěji využívá korekční tejpování (pes equinovarus, pes calcaneovalgus , plochá noha atd.), tonizační tejpování (u vadných držení těla, oslabené břišní svaly atd.), tejpování pupeční kýly a dětské koliky. Tato metoda je vhodná i pro kojence.
<< zpět