Odborné vzdělání

 • VŠ - magisterské studium v oboru fyzioterapie
 • VŠ - bakalářské studium v oboru fyzioterapie
 • Specializační studium v oboru Aplikovaná fyzioterapie
 • Tříleté pomaturitní studium v oboru fyzioterapeut

Certifikované kurzy
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch, mekké a mobilizační techniky páteře - Bc. Rašpličková
 • Neinvazivní laserová terapie - MUDr. Procházka
 • Spiraldynamik koncept - Milena Daniel
 • Spiraldynamik koncept - Lenka Kazmarová
 • Medical Taping Concept - Lucie Krestová
 • Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce - Jarmila Čápová
 • Posturální terapie – Propriomed - MUDr. Eugen Rašev
 • Posturální terapie – Posturomed - MUDr. Eugen Rašev
 • Manuální lymfodrenáž - MUDr. M. Bechyně, CSc.
 • McKenzie koncept – E. Nováková
 • Aplikovaná kineziologie – PaedDr. P. Švejcar
 • Koncept dle Brȕggera – PaedDr. D. Pavlů, CSc.
 • Mobilizace žeber dle L. Mojžíšové – Hana Volejníková
 • Posturální korekce – cvičení na RHB míčích – Dr. Pavel Švejcar
 • Terapie skolióz podle Schrothové – Alena Jandeková
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury – Bc. Vlasta Bezvodová
 • Rebox-Physio-Classic therapy – Ing. Petr Slovák, Ph.D.
 • Fyzioterapie funkce v klinické práci dle Clary-Marie Heleny Lewitové – Bc. Clara-Marie Helena Lewitová
 • Postizometrická relaxační terapie – MUDr. Kateřina Pek
 • Spiraldynamik – funkce nohy – Lenka Kazmarová
 • SM systém – MUDr. R. Smíšek
 • Dornova metoda, Breussovy masáže – MgA. Zuzana Prouzová – Lehrmannová<< zpět