Odborné vzdělání

 • VŠ - magisterské studium v oboru fyzioterapie
 • VŠ - bakalářské studium v oboru fyzioterapie
 • Specializační studium v oboru Aplikovaná fyzioterapie
 • Tříleté pomaturitní studium v oboru fyzioterapeut

Certifikované kurzy
 • Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika – Hana Nováková
 • Posturální reaktivita a provokovaná lokomoce – Jarmila Čápová
 • Neinvazivní laserová terapie - MUDr. Procházka 2011
 • Medical Taping Concept - Lucie Krestová
 • Posturální terapie – Propriomed - MUDr. Eugen Rašev
 • Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce - Jarmila Čápová
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury – Bc. Vlasta Bezvodová
 • Rebox-Physio-Classic therapy – Ing. Petr Slovák, Ph.D.
 • Fyzioterapie funkce v klinické práci dle Clary-Marie Heleny Lewitové – Bc. Clara-Marie Helena Lewitová
 • Postizometrická relaxační terapie – MUDr. Kateřina Pek
 • Nespecifické mobilizace pomocí míčků na softtenis – Zdenka Jebavá
 • Terapie skolióz podle Schrotové – Alena Jandeková
 • Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar
 • Spiraldynamik – funkce nohy – Lenka Kazmarová
 • SM systém – MUDr. R. Smíšek
 • Dornova metoda, Breussovy masáže – MgA. Zuzana Prouzová – Lehrmannová
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy – Mgr. Iveta Pallová Ph.D
 • Míčková facilitace u respiračních onemocnění – Zdenka Jebavá
 • Odborné kurzy s Prof. Karlem Lewitem – Prof. MUDr. Karel Lewit, Dr Sc.<< zpět